• 021-69110391 / 18321123103
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
二甲基甲基氢硅氧烷与聚硅氧烷
发布日期: 2017-09-30      
中文名称
英文名称
CAS No.
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
69430-40-6