• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
2-氯硝基苯;邻氯硝基苯
发布日期: 2016-04-21      
中文名称
英文名称
CAS No.
2-chloronitrobenzene;o-chloronitrobenzene
88-73-3